image001

培英簡介

本會簡介

活動預告

活動回顧

白綠楓訊

校友訊息

培英網站

聯絡我們

獎學基金

訃 告

                            活動預告

 

一年一度的燒烤同樂日,已定於六月十五日,

Milliken Park (McCowan and Steeles)舉行。

希望各位校友踴躍參加。詳情容後公佈。