image001

培英簡介

本會簡介

活動預告

活動回顧

白綠楓訊

校友訊息

培英網站

聯絡我們

獎學基金

 

訃 告

 

             

                                                                 

承蒙以下之熱心人士捐助:

满地可培英校友會      $100 (白綠楓訊)

紐約培英校友會         US$100 (白綠楓訊)

鄭忠文                           $100

施淥漪                         $500

馮國光                         $100

麥萬華                         $50

美西眾校友            US$180 (白綠楓訊)

張瑞芳名譽顧問       $1000

張瑞芳名譽顧問       $1000

李植榮(滿地可校友) $500

安省培英攝影社        $100

羅颖(三藩市校友)   US$100

雷煦然                         $50

張瑞芳                        $1000

卓萬麗                         $200

麥萬華                         $50

張健華                         $50

黄錦添                         $100

李曼霞                         $100

關本揚                         $100

伍梓培                         $200

麥勵濃                          $100

紐約培英校友會         US$100 (白綠楓訊)

翁寶珠                           $200 (白綠楓訊)

鄭忠文                           $100

馮漢強                           $100

秘魯培英校友會         US$200

戴熯基前會長(秘魯)   US$100